top of page
MadSpace(横).png

一站式Kickstarter/Indiegogo服务
品牌出海最佳选择

MadSpace已成功帮助品牌出海项目收入超30,000,000美金

美国Kickstarter/ Indiegogo、日本Makuake、台湾FlyingV平台官方推荐

MadSpace品牌出海数据

图层 2.png

美国Kickstarter/Indiegogo、日本Makuake、台湾FlyingV/ZecZec啧啧 等全球创新产品发布平台,是数千万最喜爱创新产品的消费者关注的焦点,他们希望看到最新、最酷的创新产品,做第一批尝鲜者。而全球的科技媒体、KOL、经销商也希望从中找到未来科技发展的趋势,下一个顶尖创新公司的身影。这些先收款后发货的海外新品发布平台,是最棒的品牌曝光、产品市场测验途径,同时又为初创公司提供了宝贵的首批用户和研发资金。

项目总收入美金

海外用户累计超过

单项目最高金额

一线媒体KOL资源

精选合作客户

1,500+

$30,000,000+

100,000+

$3,550,000+

1.png
云鲸.png
3.png
4.png
xiaomi.png
2.png
walking pad.png
segway.png
king smith.png
youpin.png
jmgo.png
ciga.png

跨平台打造明星爆款

微信截图_20231221200421.png

Litheli W1 Pro     $582,804

科沃斯X1.png

DEEBOT X1     $3,762,855

651b91c360a55.jpg

SNOW+     $2,765,439

feiyupocket3.png

Pocket 3     $1,693,515

微信图片_20231221200459.png

G3 MAX     $541,002

Q11JP.png

Nomo Q11     $1,677,485

crealityJP.png

Creality     $648,556

nahualepIGG.png

Nagualep     $2,062,154

monsterXigg.png

Monster X     $4,535,209

国际专业视频创意

全面的品牌出海服务

按鈕

产品出海

1.png
按鈕

市场调研

2.png
按鈕

品牌包装

3.png
按鈕

媒体公关

4.png
按鈕

线上广告

5.png
按鈕

社交媒体

6.png
按鈕

电商网站

7.png
按鈕

全球分销

8.png

更多精选合作平台

crowdfund-logo-indiegogo.png
makuake-logo.png
ks-logo.png
flyingVred3 無框.png

在全球顶级新品发布平台首发

在全网电商平台放量
实现规模增长

amazon_PNG6.png
1280px-Shopify_logo_2018.svg.png
woocommerce-logo.png

深度业务合作平台

4.png
2.png
6.png
8.png
7.png
5.png
3.png
1.png

感谢您提交以上信息!

联系我们

商务联系
cl@mad-space.com
w@mad-space.com
加入我们
微信.png
知乎.png
+86 0755 28471510
+86 18500292904
+86 18601077190
Raymond Wang (1).png
Raymond Wang.png
bottom of page